Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Comparative Social Policy, 7,5 hp

Engelskt namn: Comparative Social Policy

Denna kursplan gäller: 2017-07-10 och tillsvidare

Kurskod: 2SO028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: The department of Sociology, 2008-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2017-06-19

Innehåll

Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till det socialpolitiska forskningsområdet. Kursen ger en översikt till dominerande teorier och empirisk forskning gällande välfärdsstater och socialpolitik. Aktuella teman (som åldrande, globalisering och immigration) behandlas under kursens gång. Särskild uppmärksamhet ägnas åt svensk välfärds- och familjepolitik. Framväxten av och olika kännetecken hos den "svenska modellen" analyseras i ett jämförande internationellt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera och systematisera olika teoretiska perspektiv som används i förståelsen av olika socialpolitiska system
 • kunna applicera dessa begrepp, termer och metoder i relation till empiriska forskningsfrågor
 • ha en djupare förståelse för det svenska välfärdssystemet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges genom föreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbeten. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen består av två delar. På seminarierna kommer studenterna att göra gruppresentation. Den andra delen består av en salstenta. För att bli godkänd på kursen som helhet krävs att båda dessa examinationsuppgifter är godkända samt aktiv närvaro vid obligatoriska seminarier.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle kort tid därefter. Ett tredje provtillfälle erbjuds också i anslutning till terminsstart.

Betygen för kursen är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För internationella studenter används betygsskalan European Credit Transfer System (ECTS).

Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 28

  Castles Francis Geoffrey
  The Oxford handbook of the welfare state
  Oxford : Oxford University Press : 2010 : 876 s. :
  ISBN: 978-0-19-957939-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 27

  Literature

  Baranowska A
  Changing Patterns of Entry into Employment and Motherhood in Poland: A Cross Cohort Comparison
  H. P. Blossfeld, S. Bertolini and D. Hofäcker (eds.) Youth on Globalised Labour Markets: Rising Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family Lives in Europe. Barbara Budrich Publishers : 2011 :
  Obligatorisk

  Eger M. A.
  Even in Sweden: The Effect of Immigration on Support for Welfare State Spending
  European Sociological Review 26(2): 203-217 : 2010 :
  Obligatorisk

  Gauthier A. H
  Family Policies in Industrialized Countries: Is There Convergence?
  Population (English edition) 57: 3 : 2002 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 447-474

  Koopmans R
  Trade-Offs between Equality and Difference: Immigrant, Integration, Multiculturalism and the Welfare State in Cross-National Perspective
  Journal of Ethnic and Migration Studies 36:1 : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 1-26

  Immigration or Welfare? The Progressive’s Dilemma Revisited
  Kulin J, Eger M, Hjerm M
  Socius: Sociological Research for a Dynamic World 2(0): doi:2378023116632223. : 2016 :
  Obligatorisk

  Leitner S
  Varieties of Familialism: The Caring Function of the Family in Comparative Perspective
  European Societies 5:4 : 2003 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 353-375

  Lewis J
  Gender and the Development of Welfare Regimes
  Journal of European Social Policy 2: 3 : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 159-173

  Consequences of Family Policies on Childbearing Behavior: Effects or Artifacts?
  Neyer G, Andersson G
  Population and Development Review 34: 4 : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 699-724

  The welfare state reader
  Pierson Christopher, Castles Francis Geoffrey, Naumann Ingela K.
  3. ed. : Cambridge : Polity : 2014 : vii, 407 pages :
  ISBN: 9780745663692
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Do Parties ‘Playing the Race Card’ Undermine Natives’ Support for Redistribution? Evidence from Europe
  Schmidt A, Dennis W, Spies C
  Comparative Political Studies 47: 4 : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 519-549