Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar jämställdhet som politiskt ideal och praktik i Norden.  Med en historisk utgångspunkt diskuterar vi frågor som: Hur och när etablerades jämställdhet på den politiska agendan i de nordiska länderna? Hur förstås och praktiseras jämställdhet idag? Vilka betydelser läggs i begreppet jämställdhet? Kan vi betrakta de nordiska länderna som jämställda och/eller jämlika? Kursen lägger fokus vid olika sätt att analysera och förstå jämställdhet, kön och politik genom att vi introducerar kritiska perspektiv som poststrukturalism och post-kolonial teori, men vi kommer också att analysera betydelser av klass, våld och sexualitet i relation till jämställdhet som politiskt ideal. Vi lägger fokus vid att studera hur dagens nordiska länder i allmänhet och jämställdhetspolitiken i synnerhet ingår i processer av kolonialism, heteronormativitet och neo-liberalism. Det är en tvärvetenskaplig kurs som med fördel kan läsas inom ramen för många program. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, seminarier och skriftliga examinationer. Kursen ges på engelska.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)