Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Databasdesign

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger grunderna för teorin för databaser, kunskaper och färdigheter i design av databaser, med särskild hänsyn till interaktiva tillämpningar och de krav som interaktionen ställer på databasens utformning. Grundläggande begrepp som dataoberoende, datamodell, entiteter, relationer mellan entiteter, attribut, nycklar, funktionellt beroende gås igenom. Olika aspekter av design av databaser behandlas som datamodellering, normalisering, olika beskrivningsnivåer (scheman) och frågespråk. Under kursen behandlas väsentligen den relationella modellen och relationella databaser, men ger även en introduktion till alternativa ansatser inom databasarkitektur. Hur användningen av databaser realiseras genom databashanteringssystem behandlas inklusive olika frågor som rör drift av sådana system som transaktionshantering, återhämtning vid fel, säkerhet, datas tillförlitlighet och olika accessmetoder. Kursen omfattar även praktiska övningar i design av databaser samt skapande och bearbetning av sådana med hjälp av SQL och ett programspråk.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik