"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till fördjupad kunskap om hur man i socialvetenskaplig forskning kan använda sig av arkiv, myndighetstryck, databaser och register i sin forskning. Kursen är uppdelad på tre moment som var för sig behandlar 1) arkiv, 2) myndighetstryck samt 3) databaser och register. Kursen ger en överblick över tillgängliga svenska arkiv samt introducerar hur man orienterar sig och går tillväga för att bedriva forskning med hjälp av arkivmaterial och befintliga databaser och register. I den del som behandlar myndighetstryck behandlas hur man går tillväga för att med hjälp av riksdags- och myndighetstryck kan följa ett socialpolitiskt skeende. I den del som behandlar databaser och register ges en överblick över tillgängliga databaser med relevans för det socialvetenskapliga forskningsområdet, på nationell och EU-nivå samt hur man bedriver forskning och utvecklingsarbete med hjälp av databaser och register. Vidare ges en överblick över statistikproducerande myndigheter och organisationer på nationell- och EU-nivå.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)