Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Datakommunikation och internet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

*Moment 1, teoridel 4.0 hp.*
Momentet inleds med att ge en grundläggande förståelse för begreppen adressering och dataöverföring. Vidare ges en introduktion till Internet, inbegripet både datornät och datakommunikation. De grundläggande begreppen som lagerkonceptet, protokollstacken, och dess kommunikation behandlas. I detta moment är fokus på de fyra viktigaste lagren; applikation-, transport-, nätverk-, och länklagret. En orientering i trådlösa nät, mobilitet och datorsäkerhet ingår också

*Moment 2, laborationsdel, 3.5hp *
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter. Man arbetar praktiskt i programspråket Java med bland annat sockets och trådar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap