Hoppa direkt till innehållet
printicon

Datorers uppbyggnad och arkitektur

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen behandlar följande
  • grundläggande idéer och terminologi, bl.a. hur prestanda mäts och huvudsakliga faktorer som begränsar designen, exempelvis "the power wall";
  • instruktionsuppsättningen för en modern RISC-processor och hur konstruktioner i högnivåspråk realiseras;
  • representationer för heltal och flyttal samt hårdvarualgoritmer för aritmetiska operationer;
  • grundläggande om processorers uppbyggnad, data- och kontrollvägar, parallellism på instruktionsnivå, "pipelining", och "multiple issue";
  • minnets uppbyggnad, inklusive minneshierarkier, cacheminnen, och virtuellt minne; lagrings- och input/output-enheter och deras gränssnitt till processorn och minnet;
  • en introduktion till parallella beräkningar

Anmälan och behörighet

Datorers uppbyggnad och arkitektur, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 oktober 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier varav 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram, i båda fallen inkluderande kurserna Systemnära programmering (5DV088) och Digitalteknik (5EL006) eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-57239

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)