Hoppa direkt till innehållet
printicon

Den professionella läraren 1: Barns utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation (UK)

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Under kursen fördjupas kunskaper om elevers olika förutsättningar för lärande. Det specialpedagogiska fältet introduceras där relationen pedagogik/specialpedagogik och en skola för alla bearbetas och problematiseras. Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik, exempelvis inkludering på individ-, grupp- och organisationsnivå problematiseras med hjälp av aktuella teorier inom området. Grupper, grupprocesser och arbetslagens betydelse i en heterogen skolkontext behandlas och lärarens roll för att skapa goda sociala relationer uppmärksammas. Bakomliggande orsaker till konflikternas uppkomst och strategier för att hantera dessa introduceras och bearbetas. Integrerat med kursens innehåll behandlas och bearbetas vidare vikten av ett adekvat bemötande och kollegor/elever/föräldrar samt den egna kommunikativa kompetensens betydelse som stöd för den pedagogiska verksamheten. I kursen ingår även röst- och talvård.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström