Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Den svenska kulturarvsturismens arenor och framväxt

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar kulturarvsturismens framväxt i Sverige och de olika arenor där kulturarvsturismen verkar. Med utgångspunkt i teoretiska perspektiv på den svenska kulturarvsturismen och dess historia problematiseras aspekter av kulturarv som turistattraktioner. Centrala frågor som behandlas rör bevekelsegrunder för kulturarvsturism, samt konfliktteman som kan uppstå till följd av denna. Kursen baseras främst på litteraturstudier och analysövningar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper