Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design & kläder A, 30 hp

Engelskt namn: Design & Clothes A

Denna kursplan gäller: 2016-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1TX004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-04-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2016-04-20

Innehåll

Moment 1. Utforska idéer, 15hp (Investigate ideas)
Innehållet i momentet syftar till att utveckla kunskaper i design och kläder. Tyngdpunkten ligger på designprocessens idéfas och fördjupat idéarbete genom att studenterna prövar och utvecklar metoder och uttryck för de olika designelementen i sitt individuella klädskapande. Genom tekniska färdigheter så som sömnad och mönsterkonstruktion utforskar studenten plaggformer i relation till kroppen. Metoder för skissande och modellteckning utvecklas.


Moment 2. Tematiskt fördjupningsarbete, 15hp (Thematic deeper studies)
I momentet breddar eller fördjupar studenterna sina ämneskunskaper inom området design och kläder. Idéprocesserna skall utgöra grund för fördjupat experimentellt arbete med form, färg, material och hantverk.Kursen innefattar ett tematiskt arbete med en klädkollektion – från idé till uttryck, där temat skall, tillsammans med färg, form, teknik och material, stödja nytänkande.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om och i design av kläder
- visa på medvetenhet om innebörden av idéprocesser
- kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor
- visa förståelse för arbetsprocessens betydelse för den egna kollektionen

Färdighet och förmåga
- kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
- kunna använda olika skissmetoder i arbete med idéutveckling och i framställning av presentationsmaterial.
- kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera arbetet med en mindre klädkollektion
- kunna redogöra för den egna arbetsprocessen
- kunna presentera sin klädkollektion i utåtriktad form

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
- kunna förhålla sig och relatera till i kursen ingående litteratur
- visa förmåga att kunna  analysera och reflektera över den egna arbetsprocessen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Utgångspunkt är ett tematiskt förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt med analys och reflektion som vägar till kunskap. De studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grunden för genomförandet.

Examination

Formativ bedömning sker under kursen. Examinationen grundas på redovisningar enskilt och i grupp där både process och produkt lyfts fram, samt på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

Vid betygsättning på hel kurs används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Lärarhögskolan. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Kläddesign – från idé till färdig produkt, 15hp eller Kläddesign 7,5hp.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 22

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnard Malcolm
  Fashion theory : an introduction [Elektronisk resurs]
  2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Utvalda sidor

  Fletcher Kate
  Sustainable fashion and textiles : design journeys
  Second edition : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 : 267 p. :
  ISBN: 9780415644556
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modedesign : samtal med Ann-Sofie Back - Ann-Sofie Back, Åsa Göransson - Blank, Astrid Olsson - Fifth Avenue Shoe Repair, Karl-Wilhelm Björk - Velour, Rickard Lindqvist - Rickard Lindqvist, Sandra Backlund - Sandra Backlund
  Lundstedt Lotta, Hallnäs Lars
  Borås : Centrum för textil forskning : [2008] : 120 s. :
  http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/handle/2320/1544
  ISBN: 978-91-975576-2-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modeologi : introduktion till modevetenskap
  Kawamura Yuniya, Larsén Kristina
  2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 191 s. :
  ISBN: 9789113043692
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  kadolph Sara J
  Textiles: Pearson New International Edition [Elektronisk resurs]
  2013 :
  Obligatorisk

  Lantz Jenny
  Modets död : så förändrade Internet och finansmarknaden våra klädvanor
  2016 : 202 sidor :
  ISBN: 9789173895002
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den omätbara kvaliteten
  Brülde Bengt, Strannegård Lars
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 216 s. :
  ISBN: 9789172275225
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läs Sandin, Kersti: Design = Kvalitet?

  Research and Design for Fashion
  Seivewright Simon, Sorger Richard
  Bloomsbury Academic : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som E-bok ISBN: 9781474246361

  Kiper Anna
  Fashion portfolio - design and presentation
  Pavilion Books : 2014 : 224 sidor :
  ISBN: 978-1-84994-085-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mönsterkonstruktion : herrkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
  ISBN: 91-36-02722-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Välj en av Öberg, Ersman, Hervors litteratur. Du behöver inte köpa båda.

  Mönster och konstruktioner för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
  5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-27-12005-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Välj en av Öberg, Ersman, Hervors litteratur. Du behöver inte köpa båda.

  Personligt vald litteratur, ca 300 sidor. Artikelkompendium tillhandahålls vid kursstart.

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnard Malcolm
  Fashion theory : an introduction [Elektronisk resurs]
  2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Utvalda sidor

  Mönster och konstruktioner för damkläder.
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  4. utg. / [illustrationer: Malin Cedervall ...] : Stockholm : Natur och kultur/LT, 1999 ; (Borås : 1999 : 312 s. : ill. :
  ISBN: 91-27-06313-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Alt. Öberg , Inger ; Ersman, Hevor. (1989). Mönster och konstruktioner. Herrkläder. Borås: CM Garment AB.

  Fletcher Kate
  Sustainable fashion and textiles : design journeys
  Second edition : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 : 267 p. :
  ISBN: 9780415644556
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modedesign : samtal med Ann-Sofie Back - Ann-Sofie Back, Åsa Göransson - Blank, Astrid Olsson - Fifth Avenue Shoe Repair, Karl-Wilhelm Björk - Velour, Rickard Lindqvist - Rickard Lindqvist, Sandra Backlund - Sandra Backlund
  Lundstedt Lotta, Hallnäs Lars
  Borås : Centrum för textil forskning : [2008] : 120 s. :
  http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/handle/2320/1544
  ISBN: 978-91-975576-2-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modeologi : introduktion till modevetenskap
  Kawamura Yuniya, Larsén Kristina
  2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 191 s. :
  ISBN: 9789113043692
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  kadolph Sara J
  Textiles: Pearson New International Edition [Elektronisk resurs]
  2013 :
  Obligatorisk

  Lantz Jenny
  Modets död : så förändrade Internet och finansmarknaden våra klädvanor
  2016 : 202 sidor :
  ISBN: 9789173895002
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den omätbara kvaliteten
  Brülde Bengt, Strannegård Lars
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 216 s. :
  ISBN: 9789172275225
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läs Sandin, Kersti: Design = Kvalitet?

  Research and Design for Fashion
  Seivewright Simon, Sorger Richard
  Bloomsbury Academic : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som E-bok ISBN: 9781474246361

  Kiper Anna
  Fashion portfolio - design and presentation
  Pavilion Books : 2014 : 224 sidor :
  ISBN: 978-1-84994-085-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Personligt vald litteratur, ca 300 sidor. Artikelkompendium tillhandahålls vid kursstart.

 • Giltig från: 2016 vecka 32

  Sexton svenska texter om mode
  Ben Saad Maria, Johansson Susanne
  Stockholm : Pocky : 2007 : 244, [9] s. :
  ISBN: 978-91-85011-47-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sy :b den kompletta sömnadshandboken
  Kjellberg Anders4 pht, Bay Pedersen Gitte4 ill
  Västerås : Ica : 2005 : 168 s. :
  ISBN: 91-534-2567-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modedesign : samtal med Ann-Sofie Back - Ann-Sofie Back, Åsa Göransson - Blank, Astrid Olsson - Fifth Avenue Shoe Repair, Karl-Wilhelm Björk - Velour, Rickard Lindqvist - Rickard Lindqvist, Sandra Backlund - Sandra Backlund
  Lundstedt Lotta, Hallnäs Lars
  Borås : Centrum för textil forskning : [2008] : 120 s. :
  http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/handle/2320/1544
  ISBN: 978-91-975576-2-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Developing a collection [electronic resource]
  Renfrew Elinor., Renfrew Colin.
  Lausanne, Switzerland : AVA Academia : c2009. : 1 online resource (167 p.) :
  ISBN: 978-2-940439-25-6 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research and Design
  Lausanne: AVA Publishing : 2007 :
  Obligatorisk

  Design för hållbar utveckling : ekologi, ekonomi, kultur
  Thorpe Ann, Wijkmark Marianne
  Stockholm : Raster : 2008 : 259 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-87215-80-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (s.139-205)

  Mönster och konstruktioner för damkläder.
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  4. utg. / [illustrationer: Malin Cedervall ...] : Stockholm : Natur och kultur/LT, 1999 ; (Borås : 1999 : 312 s. : ill. :
  ISBN: 91-27-06313-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Alt. Öberg , Inger ; Ersman, Hevor. (1989). Mönster och konstruktioner. Herrkläder. Borås: CM Garment AB.

  Personligt vald litteratur, ca 300 sidor. Artikelkompendium tillhandahålls vid kursstart.