Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Design av digital didaktik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Den pågående digitaliseringen av samhället påverkar även utbildning och skola vad gäller exempelvis undervisningens
form och förutsättningar. Den här kursen erbjuder, utifrån utbildningsvetenskaplig teoribildning, fördjupade kunskaper om lärmiljöns utformning och lärarens undervisning i teknikrika lärmiljöer. Kursens innehåll kretsar kring tvärsnittet mellan styrdokument, digitalisering av utbildningsverksamheter, sociala strukturer, undervisning, lärande och bedömning. Särskilt fokus läggs vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning i denna kontext. Kursen avser att behandla frågor som exempelvis: Vilka möjligheter och utmaningar, pedagogiska såväl som tekniska, finns det i den digitaliserade skolan? På vilka sätt samspelar det fysiska rummet med innehåll, pedagogiska metoder och användning av digitala teknologier i klassrumspraktiken?

Anmälan och behörighet

Design av digital didaktik, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt på distans utan sammankomster. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, exempelvis i form av seminarier eller skriftliga redovisningar. I kursen ingår deluppgifter som bedöms utifrån en tregradig skala. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare 1-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-63002

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Westergren, studieadministratör