"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design av informationssystem

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen behandlar design av informationssystem utifrån en rad olika aspekter så som algoritmkonstruktion, databashantering och teoretiska och metodologiska frågeställningar om design och människa-datorinteraktion. Vidare introducerar kursen systemutveckling och systemintegration med avseende på teorier, metoder, tekniker och verktyg som används vid analys och modellering, samt de problem och frågeställningar som kan förknippas med detta arbete. 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik