Hoppa direkt till innehållet

Design av samverkande system

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar design och implementering av interaktionssystem som karaktäriseras av hög interaktionskomplexitet med många enheter och individer som interagerar och samverkar i systemet. Kursen behandlar design och implementering av samverkande system utifrån fem perspektiv. 1) Tekniskt perspektiv: Systemarkitektur, kommunikationsmönster, tjänsteorienterade arkitekturer, säkerhet, mm. 2) Interaktionsperspektiv: Gestaltning, sensortekniker, återkopplingstekniker. 3) Sociopsykologiskt perspektiv: Kollektivt agerande, privathets- och integritetsaspekter, gemenskaper, betydelsen av plats, rum och lokalitet. 4) Designperspektiv: Teorier, metoder och tekniker. 5) Beräkningsperspektiv: Mönsterigenkänning, klustringsalgoritmer, mm

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Inst för datavetenskap