"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design som upplevelse 2

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att den studerande övar och fördjupar sina kunskaper att lösa formproblematik på ett systematiskt sätt utifrån en på förhand upprättad målsättning. Kursen genomförs med praktiskt arbete med ett formgivningsprojekt som utgår ifrån en enklare formanalys av en befintlig produkt och varumärke, omarbetas med 2-dimensionella skisser och ritningar för att följas av utveckling till ett 3-dimensionellt formförslag med en fysisk skalmodell i lera. Den studerande ska utifrån en genomförd analys och reflektion kommunicera formbegrepp både muntligt och skriftligt.

 

  1. Modellera, 1.5 hp
  2. Formstudier, 4.5 hp
  3. Skissteknik 1,5 hp

1. Modellera, 1,5 hp

I momentet ingår grundläggande kunskaper och material, verktyg, arbetsprocess och förutsättningar samt bilda sig en begreppslig förståelse för svavelbaserad leras förutsättningar och begränsningar som ett kreativt verktyg och modellmaterial.

2. Formstudier, 4.5 hp

I momentet ska den studerande öva sig att utifrån en individuellt beskriven målsättning identifiera och analysera en produkt och ett varumärke för att sedan genom en kreativ process gå från ett 2-dimensionellt arbetsätt till ett 3-dimensionellt arbetsätt. Uppkomna form- och gestaltningsproblem diskuteras och bearbetas med stöd av lärarhandledning.

3. Skissteknik, 1,5 hp

I momentet fördjupar den studerande sin kompetens att använda skissteknik som ett kreativt verktyg och arbeta mot en definierad målsättning. Skisstekniken ska fördjupa kompetensen att arbeta med en tre dimensionell gestaltningsprocess som genom tejpskiss och planvyer, ska gå att överföra till ett tredimensionellt utförande.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)