Hoppa direkt till innehållet
printicon

Destinationer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Turism anses ofta som en möjlighet för att skapa utveckling och sysselsättning. Kursen belyser olika turismformer och deras effekter på samhället och miljö. Det uppmärksammas i synnerhet turismformer som är viktiga för perifera områden såsom ekoturism, kulturarvsturism och sport/aktivitetsturism. I kursen riktas fokus på turismens mottagningsområden, "destinationer". Här diskuteras stadsturism och turism på landsbygden där särskilt vikt läggs på perifera och skyddade områden. Vid sidan om former och effekter presenteras management- och planeringsmodeller. I momentet diskuteras också massturism och dess destinationer.

Anmälan och behörighet

Destinationer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2020

Slutar

2 december 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-29008

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Roger Marjavaara