Hoppa direkt till innehållet
printicon

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9.

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Det globala klassrummet är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Målet med denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk är att du ska stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal. Se Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/det-globala-klassrummet. Kom ihåg att din arbetsgivare behöver säga ja till att du studerar på en kurs som görs via Huvudmannablankett.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för språkstudier