Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Detaljhandelns geografi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursen behandlar detaljhandeln som ett samhällsfenomen och som en del av ekonomin, detta utifrån ett mikro- och makrogeografiskt perspektiv. Inledningsvis studeras detaljhandelns historiska utveckling och förändring, samt hur denna påverkats av teknik, planering och generell samhällsutveckling. Klassisk lokaliseringsteori introduceras utifrån en handelskontext. Frågor rörande handelsplatsers planering och design behandlas speciellt. Framtidens fysiska handel och de rumsliga effekterna av e-handel har en central del i kursen. En central komponent är logistik, där flöden (information, gods, fordon), noder och länkar, och därmed nätverk studeras utifrån ett rumsligt perspektiv. 
 
Kursen ger studenterna en utvecklad förståelse för detaljhandeln som ett viktigt samhällsfenomen och vilken roll denna sektor spelar för människor och utvecklingen på olika platser. Människors ökade temporära och permanenta mobilitet och konsekvenserna för detaljhandeln behandlas speciellt. Kursen ger studenterna omfattande kunskaper i analysmetoder och tillfällen ges att arbeta praktiskt inom ramen för övningar och fältarbete. Speciellt ändvänds geografiska informationssystem (GIS) som analysverktyg, men studenterna kommer även att introduceras i användandet och insamlandet av data med hjälp av mobilapplikationer, s.k. soft-GIS.
 
Kursen innehåller inslag som är förankrade i faktisk detaljhandelsverksamhet. Kursen innehåller även en exkursion.

Anmälan och behörighet

Detaljhandelns geografi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 januari 2022

Slutar

24 mars 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-29114

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Roger Marjavaara