Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digital medieproduktion 1

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Moment 1. Interaktionsdesign för digitala medier, 10 högskolepoäng
Digital Media and Interaction Design, 10 credits
I detta kursmoment introduceras interaktionsdesign för digitala medier som kunskapsområde och profession. Momentet behandlar därvidlag teoretiska och metodologiska frågeställningar om design och människa-datorinteraktion, med fokus på designarbetet och dess process vid utvecklandet av digital media. Detta kommer exempelvis i uttryck genom utveckling och utvärdering av prototyper. Under kursmomentet introduceras även teoretiska begrepp och ramverk för analys och förståelse av digitala medier och medieprodukters uppbyggnad.

Moment 2. Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5 högskolepoäng
Graphic Design and Image Processing, 7,5 credits
Kursmomentet introducerar till grundläggande kamerateori, grafisk formgivning, digital bildredigering och komposition. Under momentet tillämpas ett tekniskt perspektiv på vektorbaserad- och pixelbaserad grafik i relation till digital media. Detta kommer exempelvis i uttryck genom design av grafiska användargränssnitt.

Moment 3. Webbutveckling, 12,5 högskolepoäng
Web Development, 12,5 credits
Kursmomentet behandlar hur interaktionsdesign kan omsättas till webbaserade medieproduktioner. Stor vikt läggs vid förståelse och användning av HTML5, CSS och JavaScript. Under momentet behandlas interaktion och animering med olika media i form av text, ljud och bild med gällande riktlinjer för användarupplevelse. 

Anmälan och behörighet

Digital medieproduktion 1, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-27216

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport