Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Digital medieproduktion 1

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Moment 1. Samhällets digitalisering, 7,5 högskolepoäng
The Digitalization of Society, 7,5 credits
Kursmomentet beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Momentet behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar momentet om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under momentet stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.

Moment 2. Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5 högskolepoäng
Graphic Design and Image Processing, 7,5 credits
Kursmomentet introducerar visuell kommunikation i teori och praktik. Momentet fokuserar i huvudsak på förståelse och gestaltning av designprinciper inom grafisk formgivning och bildredigering. Studenten utvecklar grundläggande praktiska färdigheter i relevanta verktyg.

Moment 3. Webbutveckling, 15 högskolepoäng 
Web Development, 15 credits
Kursmomentet omfattar grundläggande principer, standarder och metoder inom webbutveckling. Vidare lär sig studenten framtagandet av prototyper, utvärderingsmetoder och gränssnittsdesign som grund för utveckling av webbplatsen.

Anmälan och behörighet

Digital medieproduktion 1, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 71 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-27216

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport