Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital medieproduktion 1

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Moment 1. Samhällets digitalisering, 7,5 högskolepoäng
The Digitalization of Society, 7,5 credits
Kursmomentet beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Momentet behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar momentet om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under momentet stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.

Moment 2. Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5 högskolepoäng
Graphic Design and Image Processing, 7,5 credits
Kursmomentet introducerar visuell kommunikation i teori och praktik. Momentet fokuserar i huvudsak på förståelse och gestaltning av designprinciper inom grafisk formgivning och bildredigering. Studenten utvecklar grundläggande praktiska färdigheter i relevanta verktyg.

Moment 3. Webbutveckling, 15 högskolepoäng 
Web Development, 15 credits
Kursmomentet omfattar grundläggande principer, standarder och metoder inom webbutveckling. Vidare lär sig studenten framtagandet av prototyper, utvärderingsmetoder och gränssnittsdesign som grund för utveckling av webbplatsen.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport