"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Diskret matematik för systemvetenskap

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande logik, mängdlära, relationer och funktioner. Vidare studeras olika bevistekniker, såsom motsägelsebevis och matematisk induktion. En introduktion till elementär talteori och kombinatorik ges. Dessutom behandlas grundläggande grafteori med tillämpningar. Slutligen behandlas begreppen algoritm och komplexitet och en rad exempel ges inom talteori, grafteori och sortering.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman