Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Diskret modellering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Kursen är indelad i två moment.

Moment 1 (4,5 hp): Teori.
Momentet behandlar teorin för diskret modellering, från problemställning och val av modell, via specifik modellformulering och implementation, till utvärdering av modellens lämplighet och effektivitet.

Momentet inleds med allmän teori för uppställande av heltalsprogram utifrån en problembeskrivning, och allmän teori för SAT-formuleringar av optimerings- och beslutsproblem. I anslutning till detta behandlas komplexitetsteori och den generella teorin för polynomiell reduktion från ett problem till ett annat. Heltalsformuleringar och SAT-formuleringar sätts sedan i relation till olika klasser av grafmodeller, särskilt flödesproblem, matchningar, kortaste vägen, graffärgning, och handelsresandeproblemet. Både exakta och heuristiska metoder studeras med avseende på effektivitet. Därefter studeras storskaliga konkreta exempel på tillämpad diskret modellering, och en introduktion till informationssökning inom området diskret modellering ges. Teorimomentet avslutas med en introduktion till simulering med hjälp av slumpmässiga scenarier.

Moment 2 (3 hp): Laborationer.
Momentet behandlar implementation av diskreta modeller, och jämförelser mellan olika formuleringar vad gäller deras beräkningsmässiga effektivitet. Vidare implementeras simuleringsmetoder för diskreta modeller.

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik. 

Anmälan och behörighet

Diskret modellering, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 november 2021

Slutar

2 december 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 15 hp i programmeringsmetodik, en kurs i linjär programmering, en kurs i heltalsprogrammering på avancerad nivå samt en grundkurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-58000

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman