Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Ditt barns språk I - Språkutvecklingen mellan 0 och 2 år

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Vårt språk är inte bara vårt främsta kommunikationsmedel utan också ett tankeverktyg och en identitetsskapare. Det är inte konstigt att ett barns första ord ses som en så viktig milstolpe; med språket kliver barnet in i en rikare kognitiv, social och kulturell värld. Det är inte heller konstigt att tecken på försenad eller avvikande språk- och talutveckling oroar föräldrar, och att idéer om hur man kan stimulera sitt barns språk får stort genomslag. Men vad säger vetenskapen? Hur ser en "normal" språk - och talutveckling ut? Vad är det barnet tillägnar sig när det tillägnar sig språket? Kursen tar upp främst den tidiga språk- och talutvecklingen från fosterstadiet och fram till två år och innehåller både vad aktuell forskning kommit fram till, och möjlighet till egna observationer. All undervisning sker över internet.

Anmälan och behörighet

Ditt barns språk I - Språkutvecklingen mellan 0 och 2 år, 5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 15%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs därför för att genomföra studierna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-71706

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)