Hoppa direkt till innehållet
printicon

Drivrutiner i Linux

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen behandlar grunderna i hur en drivrutin är uppbyggd och fungerar mot hårdvara. Egen hårdvara utvecklas i samspel med drivrutin, Linuxkärna och applikation.
Kursen går igenom följande:
- generella drivrutiner,
- utveckla egna perifera USB enheter,
- USB drivrutiner,
- systemspecifik hårdvara,
- systemspecifik drivrutin.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Generella drivrutiner, 2.5 hp (General Device Drivers, 2.5 ECTS);
2. USB, 2.5 hp (USB, 2.5 ECTS);
3. Systemspecifik hårdvara, 2.5 hp (System Specific Hardware 2.5 ECTS).

Anmälan och behörighet

Drivrutiner i Linux, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2019, vecka 4

Slutar

Vecka 23, 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer och projektuppgifter.
Antagning
Flexibel studietakt inom terminens ramar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier, varav sammanlagt minst 60 hp inom huvudområdena Elektronik och/eller Datavetenskap. Ovanstående skall innefatta 7.5 hp inom området Programmering, 7.5 hp inom området Datorteknik, Linux som utvecklingsmiljö, 7.5 hp, samt Linux som operativsystem, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-54322

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare