Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DV0: Komputationellt tänkande

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en bred introduktion till datavetenskap, samt en inblick i vetenskapligt tänkande. Kursen inleds med en historisk bakgrund till datavetenskap och dess koppling till kognitionsvetenskap. Vidare beskrivs en dators konstruktion och ett datorprograms uppbyggnad. En rad datavetenskapliga begrepp som beräkning, beräkningsbarhet, komplexitet, information, datatyp, interaktion, algoritm, algoritmiskt tänkande och kontrollmekanism introduceras, exemplifieras och diskuteras i syfte att förse studenterna med begrepp, språk och metoder för komputationellt tänkande (computational thinking). Även samhälleliga aspekter på informationsteknik kommer in i dessa diskussioner.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för datavetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap