Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DV1: Datavetenskapens byggstenar

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande abstrakta datatyper och tillhörande algoritmer, komplexitetsanalys och tillämpningsexempel. Kursen ger också en introduktion till vetenskapligt skrivande och experimentell metodik. Under kursen används programspråket C.

Grundläggande abstrakta datatyper som behandlas är bland andra fält, lista, stack, kö, mängd och tabell. Datatypernas informella och formella specifikationer, generella egenskaper och användningsområden liksom olika implementationsmöjligheter och deras specifika egenskaper behandlas. Vidare behandlas grundläggande algoritmer (till exempel sökning, sortering och traversering) förknippade med dessa abstrakta datatyper, deras komplexitet och karakteristiska egenskaper. Komplexitetsanalys av algoritmer introduceras och studenten lär sig beskriva resultatet av en sådan analys matematiskt. Under kursens gång introduceras studenterna till experimentell metodik och vetenskapligt skrivande och får praktisk erfarenhet av att genomföra ett experiment och avrapportera detta i en skriftlig rapport. Studenterna får också träning att studera vetenskapliga artiklar inom kursens ämnesområde samt muntligt presentera och diskutera sitt arbete med artikeln.

Teoridelarna i kursen tillämpas genom problemlösning (att konstruera algoritmer) och programmering (att överföra algoritmer till källkod i ett programspråk).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap