Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DV5: Metoder och aktuell kunskap

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge  kunskap om litteratursökning, metodval, kritisk diskussion av frågeställningar, samt rapportskrivning. Som deltagare väljer studenten i samråd med kursansvarig ett tema att arbeta med. Sedan får studenten undervisning om relevanta vetenskapliga databaser och sökmotorer och får praktiskt göra litteratursökningar kring sitt egna tema. En betydande del av kursen består av individuellt arbete med källmaterialet. Studenten får också träning i att leda ett seminarrium, presentera sina resultat för andra samt att ge och ta konstruktiv återkoppling på arbetet.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap