Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ekologi och biologisk mångfald

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande ekologiska samband i naturen samt hur människan nyttjat växter och djur i nordsvenska ekosystem. Kursen ges också en översiktlig orientering om arters släktskapsförhållanden och du lär dig att identifiera arter av växter, svampar och djur som påträffas i norra Sverige. En stor del av undervisningen sker med exkursioner i fält. En viktig del är att få förståelse för naturen i norr och hur denna kan nyttjas för upplevelser och aktiviteter inom exempelvis turismnäringen.

Anmälan och behörighet

Ekologi och biologisk mångfald, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

3 september 2018

Slutar

11 november 2018

Studieort

Kiruna

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50146

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Ulla Carlsson-Granér, kursansvarig