"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekologisk dynamik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursen fokuserar på modellering som en metod för att studera ekologisk dynamik, dvs samspelet mellan organismer och omvärlden. Tyngdpunkten ligger på användningen av dynamiska funktioner för att förstå hur miljöfaktorer och samspelet mellan organismer påverkar ekologiska processer samt att analysera och lösa aktuella ekologiska problem, t. ex. när det gäller bevarande av ekologiska samhällen, hållbart nyttjande av populationer och reglering av ekosystemprocesser. Undervisningen är av problemorienterad, forskningsbaserad och av studentaktiv karaktär. Deltagarna utvecklar modeller med hjälp av mjukvara samt råd från lärarna. Begrepp, tekniker och praktisk modellering diskuteras i arbetsgrupper och seminarier.  

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Metoder, principer och begrepp i ekologisk dynamik; 7,5 hp

Modulen ger en fördjupad bakgrund i populations- och samhällsteori utifrån ett process-orienterat, dynamiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger på att studera hur interaktioner mellan organismer driver dynamiken i ekologiska system genom återkopplingar mellan olika processer, med ofta oväntade resultat. Dynamiken i mellanartsinteraktioner såsom predation och konkurrens och hur dessa interaktioner påverkar bl a samexistens mellan arter, storlek och stabilitet av populationer, samt energi- och ämnesflöden i ekosystem kommer att studeras. Modulen ger en omfattande introduktion till hur man konstruerar och analyserar matematiska modeller. Detta inkluderar övningar i hur biologiska antaganden översätts till matematiska modeller och hur modellerna sedan programmeras och analyseras i Matlab. Matlab är en modelleringsmjukvara som utbrett används i forskning samt i företag. Undervisningen utgörs av föreläsningar, datorlaborationer, seminarier, diskussioner i arbetsgrupper, och skriftliga samt muntliga arbetsuppgifter. 

Modul 2, Projektarbete; 7,5 hp

I anslutning till modul 1 genomförs ett projektarbete, baserat på en publicerad vetenskaplig artikel som modellerar ett naturligt system, för att besvara frågor av praktisk och teoretisk betydelse. Detta arbete är av forskningsliknande karaktär då det ska innehålla förslag om förbättringar av den publicerade modellen. I ett första steg skall artikelns frågeställningar redovisas, den publicerade modellen programmeras och dess resultat reproduceras. Därutöver skall projektarbetet innefatta formulering av en eller flera nya frågeställningar, litteratursökning, modellformulering och -analys, kritisk evaluering av resultat, och författande av en skriftlig rapport. Uppgiften redovisas även muntligt.

Anmälan och behörighet

Ekologisk dynamik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 högskolepoäng i huvudområdet biologi, varav 30 högskolepoäng skall vara inom delområdet ekologi. Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50203

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Sebastian Diehl