Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Ekosystem

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen integrerar ämnena ekologi och naturgeografi och ger kunskaper om ekosystem i norra Sverige, dvs fjällen och skogslandskapet med dess sjöar och älvar, samt kust och hav. Markens och vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper och kopplingen till ekologiska processer behandlas liksom miljöproblem, naturvård och restaurering av ekosystem. En stor del av undervisningen sker i form av projekt och som övningar i fält, där ett viktigt inslag är att studenterna får agera i rollen som naturguider.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Tord Andersson, kursansvarig