Hoppa direkt till innehållet
printicon

El- och vågrörelselära

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande elektromagnetism. Med Coulombs lag som utgångspunkt definieras det elektrostatiska fältet och Gauss lag introduceras. Elektrisk ström och strömtäthet,  behandlas liksom resistans och Ohms lag. Magnetfältet införs utifrån Lorentzkraften och Biot-Savarts lag. Begreppen kapacitans, induktans och impedans introduceras och tillämpas på enkla svängningskretsar och växelströmskretsar. Elektromagnetiska vågors egenskaper studeras, och begrepp som amplitud, energitäthet, intensitet och polarisering behandlas.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Asta Pellinen Wannberg