Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ur ett fritidshemsperspektiv

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen fördjupas studier om arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmets verksamhet. Vidare studeras konsekvenser av elevers svårigheter och funktionshinder som uppstår i mötet med fritidshemmet. Särskilt uppmärksammas på vilka sätt funktionsnedsättningar och socioemotionella svårigheter får betydelse för individens utveckling och lärande samt för fritidshemmets förutsättningar att erbjuda tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. Observation och dokumentation som grund för planering och åtgärder för främjandet av en inkluderande och meningsskapande pedagogisk miljö i fritidshemmet granskas och bearbetas. Vidare studeras hur olika pedagogiska strategier kan utgöra stöd i det arbetet. Hur samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, skola och samhället i övrigt kan främja fritidshemmets stöd för individens utveckling och lärande diskuteras. Dessutom studeras och problematiseras vilka samhälleliga förutsättningar som krävs för att stödja barns psykiska hälsa och välbefinnande. Slutligen studeras och analyseras bakomliggande orsaker till konflikters uppkomst. Strategier för att hantera dessa bearbetas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström