Hoppa direkt till innehållet

Emergenta system

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2017

Om kursen

Kursen behandlar system där systemets beteende uppstår som en emergent egenskap ur interaktionen mellan systemets delar. Emergenta egenskaper kan observeras i alla icke-linjära system som är tillräckligt komplexa, både naturliga och artificiella. Under kursen kommer bland annat fraktaler, kaos, komplexa system, evolution och adaptation att behandlas.

Anmälan och behörighet

Emergenta system, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2017, vecka 3

Slutar

Vecka 12, 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års studier i båda fallen inkluderande kurserna Linjär algebra (5MA019), Datakommunikation och internet (5DV065) eller Datakommunikation och datornät (5DV013) samt Artificiell intelligens - grunderna (5DV121) eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp). Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-57304

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2016. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Studentexpeditionen på datavetenskap

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen