Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Energiteknisk biologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen handlar om biomassans beståndsdelar och hur den produceras. Den utgår från de biologiska processer, t.ex. växternas fotosyntes, som är grunden för biomassaproduktion. Vidare behandlas de olika faktorerna som reglerar produktionen, t.ex. växternas mineralämnesbehov samt växternas växelverkan med mineralämnenas kretslopp. Tillika behandlar kursen biomassans sammansättning hos olika typer av växter.
Kursen inleds med en introduktion om grundläggande växtbiologiska begrepp.

Anmälan och behörighet

Energiteknisk biologi, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

29 mars 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50911

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för fysiologisk botanik
Kontaktperson för kursen är:
Olivier Keech