Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Engelska, Examensarbete för kandidatexamen

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Examensarbete med antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. Självständig undersökning av ett begränsat problem inom något av ovanstående områden. Redovisning på engelska av undersökningen i ett examensarbete med tillämpning av allmänt vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med kursansvarig lärare.

I kursen ingår tre obligatoriska seminarier. Deltagande i dem kan ske via internet, dock rekommenderas fysisk närvaro vid slutseminarium.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Inst. för språkstudier