Hoppa direkt till innehållet

Ersättningsrätt

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om den rättsliga regleringen av skilda former av ersättningar. Med individens behov av ersättning och försörjning i olika skeden av livet som utgångspunkt studeras civilrättsliga och offentligrättsliga ersättningsmodeller, såsom utomobligatoriskt skadestånd, olika former av försäkringar, samt socialförsäkringen. En viktig utgångspunkt för kursen är det rättsliga samspelet mellan ersättningsformerna.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen