Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etik och kommunikation

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar relationsetiska teorier samt redskap och arbetsmodeller för problembearbetning inom etikområdet i vården. Utvecklingspsykologiska perspektiv studeras liksom strategier för att hantera stress och kriser. Vidare ingår kommunikationsteorier och intersektionella perspektiv. Akut omhändertagande enligt L-ABCDE samt injektionsteknik tränas vid kliniskt träningscentrum. Relevanta lagar och författningar ingår. Kursen är indelad i tre moment; Moment 1. Människans utveckling, Moment 2. Relationsetik med kommunikation,  Moment 3. Klinisk färdighetsträning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad
Kontaktperson för kursen är:
Institutionen för omvårdnad