Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett flerspråkighetsperspektiv på berättande i F-3 och 4-6

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I den här kursen studerar du flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling, med fokus på metoder för utveckling av elevernas läsning, deltagande i textsamtal och skrivande utifrån berättande texter. Du får diskutera och reflektera kring didaktiska modeller som integrerar elevernas flerspråkighet i undervisningen.

Kursen vänder sig i första hand till lärare och blivande lärare i grundskolans tidiga år.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)