"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett flerspråkighetsperspektiv på läs- och skrivinlärning i förskoleklass och grundskolans tidiga år

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Sommartermin 2023

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

I den här kursen studerar du elevers grundläggande läs- och skrivutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv. Vi diskuterar hur språkutvecklande arbetssätt kan användas för att skapa en skolmiljö som stödjer barns litteracitetsutveckling och hur elevens alla språk kan fungera som en resurs i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Vi ser även på läs- och skrivsvårigheter utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Anmälan och behörighet

Ett flerspråkighetsperspektiv på läs- och skrivinlärning i förskoleklass och grundskolans tidiga år, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

5 juni 2023

Slutar

27 augusti 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad med flexibel studietid. Tillgång till dator krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-97189

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)