"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete för ämneslärarexamen - Svenska

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Examensarbetet innefattar systematiska studier av pedagogisk verksamhet med inriktning på undervisning i svenska som andraspråk, engelska eller moderna språk. I kursen utvecklas och fördjupas det vetenskapliga förhållningssätt som studenten tillägnat sig i sina tidigare studier och därmed anknyta till lärarutbildningen som helhet och förbereda för yrkesverksamheten. I kursen ingår även att kritiskt granska ett examensarbete samt föra ett vetenskapligt samtal om det egna examensarbetet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)