Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Examensarbete för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen utgörs av ett självständigt arbete inom någon av utbildningens specialiseringsområden. Arbetet ska utföras i ett sammanhang som liknar en möjlig framtida arbetssituation för en civilingenjör i industriell ekonomi.

Moment 1. Projektplanering (2 hp) Examensarbetets problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren, och studenten ska utarbeta en projektplan. Projektplanen ska bl.a. innefatta en metodbeskrivning och tidsplan.  

Moment 2. Självständigt arbete (26 hp) Examensarbetet utförs som ett självständigt arbeta antingen inom ett forskningsprojekt vid universitetet eller som utvecklingsprojekt i industrin. Under examensarbetet bör arbetet delrapporteras via en projektplattform för att möjliggöra för handledare, examinator och student att effektivt kunna följa arbetsprocessen.

Moment 3. Presentation (2 hp) Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman