"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i energiteknik som normalt är förlagt i näringslivsmiljö, men även högskoleanknutna arbeten kan förekomma. Moment 1 Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS) Examensarbetets problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren, och studenten ska utarbeta en projektplan. Projektplanen ska bl.a. innefatta en metodbeskrivning och tidsplan. I moment 2 Genomförande, 24 hp (Work completion, 24 ECTS) är målen att utveckla den studerandes förmåga att självständigt tillämpa, bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter i energiteknik som förvärvats under studietiden samt att kritiskt granska andras arbeten. I moment 3 Presentation av arbetet, 3 hp (Presentation of study, 3 ECTS) är målen att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa resultatet av en större uppgift.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)