Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete för förskollärarexamen

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innebär ett systematiskt studium av pedagogisk yrkesverksamhet i förskolan och omfattar ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning av detta i form av en uppsats. I kursen ingår studier av teorier och tidigare forskning om problemområdet samt en forskningsmetodisk fördjupning. De olika delarna i forskningsprocessen ventileras och granskas kritiskt vid enskild handledning och seminarietillfällen. Opposition av ett examensarbete och försvar av det egna arbetet ingår i kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström