Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för magisterexamen i Oral hälsa, 30 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2010-09-13 till 2022-09-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT122

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-02-08

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2016-09-21

Innehåll

Uppsatsskrivning Litteraturstudier Omfattande beskriva, analysera och utvärdera ett ämnesområde

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha fördjupade kunskaper i att beskriva, analysera och utvärdera ämnesområdet för det valda examensarbetet. Den studerande förväntas även kunna tillämpa kunskaperna på andra ämnesområden.

Behörighetskrav

Den studerande skall ha en kandidatexamen med oral hälsa som huvudämne, eller motsvarande.Engelska A/5 samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, genomgång med handledare, seminarier och, i förekommande fall, laborationer. Demonstrationer, seminarier, grupparbeten och litteraturstudier är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom muntlig och skriftlig presentation av det utförda arbetet. Betygsskalan består av betygen Underkänd och Godkänd. Krav för godkänd kurs: Deltagande i de obligatoriska momenten, eller motsvarande. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden, eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.