Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete för Studie- och yrkesvägledarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen görs planering och genomförande av ett systematiskt studium inom ett valt område som är relevant för den kommande yrkesprofessionen som studie- och yrkesvägledare. Studier av teorier, metoder och tidigare forskning inom valt problemområde samt bearbetning av insamlade data ingår i kursen. Redovisningen sker i form av en uppsats. Opposition på ett examensarbete och försvar av det egna granskade arbetet ingår också.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)