Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete i arkitektur

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen utgörs av ett större och fördjupande självständigt arbete inom vilket den studerande identifierar och undersöker en arkitektonisk relevant frågeställning inom fördjupningsområdet samt planerar, analyserar och utarbetar ett projekt med utgångspunkt i sin undersökning.
Projektet består av en beskrivning av temat, analysen som detta bygger på, ett arkitektoniskt projekt som dokumenteras samt en kritisk analys och självständig reflektion över dess spatiala, sociala och kulturella konsekvenser. Arbetet ska innehålla en frågeställning av ämnesmässig fördjupning inom huvudområdet arkitektur och inom det fördjupningsområde som den studerande valt för sin examen.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan