"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Projektbeskrivning enligt instruktioner, 1 hp

Modul 2, Utförande och redovisning, 14 hp

Anmälan och behörighet

Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp biologi varav Naturens mångfald 15 hp eller Naturens mångfald 7,5 hp bio, Klimatförändringar - orsak och verkan 15 hp eller Klimatförändringar - orsak och verkan 7,5 hp bio, Geovetenskap 15 hp, Ekologi 15 hp, Artkunskap och systematik 15 hp, Genetik och evolution 15 hp samt Inventering av biologisk mångfald 15 hp eller Vattenvård 15 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50192

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Startar

20 mars 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp biologi varav Naturens mångfald 15 hp eller Naturens mångfald 7,5 hp bio, Klimatförändringar - orsak och verkan 15 hp eller Klimatförändringar - orsak och verkan 7,5 hp bio, Geovetenskap 15 hp, Ekologi 15 hp, Artkunskap och systematik 15 hp, Genetik och evolution 15 hp samt Inventering av biologisk mångfald 15 hp eller Vattenvård 15 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50196

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Bent Christensen