Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete i biologi avseende masterexamen

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. Studenten granskar vetenskapliga arbeten, samt analyserar och värderar resultat och teorier inom det valda ämnesområdet. Undersökningen dokumenteras i en skriftlig rapport som försvaras vid ett seminarium.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Micael Jonsson, kursansvarig