Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete i biologi avseende masterexamen

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. Studenten granskar vetenskapliga arbeten, samt analyserar och värderar resultat och teorier inom det valda ämnesområdet. Undersökningen dokumenteras i en skriftlig rapport som försvaras vid ett seminarium.

Anmälan och behörighet

Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 30 hp

Startar

13 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 180 hp, varav en av kurserna Skogsekologi 5BI155, Arktiska ekosystem 5BI126, eller Akvatiska ekosystem 5BI180 och Akvatisk systemekologi 5BI181, en av kurserna Evolutionär Biologi 5BI097 eller Ekologisk dynamik 5BI135 och kursen Analys av fältdata 5BI171, samt ett examensarbete på kandidatnivå, eller motsvarande. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50222

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Micael Jonsson, kursansvarig