Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i biomedicin

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Projektarbetet omfattar en fördjupningsuppgift som studenten utför självständigt men med handledning. Under projekttiden får studenterna vid flera träffar diskutera olika aspekter av fördjupningsuppgiften samt träna förmågan att presentera och redovisa densamma. Ansvarig handledare skall vara disputerad. Studenter som gör examensarbete utanför Umeå universitet skall ha en handledare på arbetsplatsen samt en biträdande handledare vid Umeå universitet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)