Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Anmälan och behörighet

Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

21 januari 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 180 hp,varav Geoekologisk fältmetodik, 5GV031, 15 hp eller Akvatiska ekosystem BI180, 7,5 hp och Akvatisk biogeokemi, 5GV061, 7,5 hp. Analys av fältdata 5BI171, 15 hp eller Analys av miljöförändringar, 5 MH091, 15 hp, samt ett examensarbete på kandidatnivå, eller motsvarande.  En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50739

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Ann-Kristin Bergström, kursansvarig