Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i kognitionsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Inom kursen genomför den studerande, under handledning med självständigt ansvar, ett forskningsarbete. Innehållslig fördjupning sker inom områden som återspeglar utbildningens forskningsområden. Särskild vikt läggs vid att färdighetsträna tidigare kursers inslag av ämnesteori, metod och statistik inom ramen för vetenskapligt arbetssätt. Kursen ger således färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, prövning, analys samt avseende rapportering genom uppsatsskrivande och ett seminarium. Uppsatsen behandlas på samma sätt som en vetenskaplig disputation där rollerna som opponent och respondent tränas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kognitionsvetenskap