Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete i Naturguidning avseende högskoleexamen

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar en individuell fördjupningsuppgift inom något av biologins/naturgeografins delämnen som ansluter till den verksamhet som bedrivs inom turism- eller upplevelsebranschen. Arbetet som bedrivs under handledning kan vara helt litteraturbaserat men kan även innefatta fältstudier eller andra typer av undersökningar. Examensarbetet kan med fördel förläggas till ett företag eller organisation som utför naturguidningar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Ulla Carlsson-Granér, kursansvarig