Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Examensarbetet innefattar systematiska studier av pedagogisk verksamhet med inriktning på undervisning i svenska som andraspråk, engelska eller moderna språk. Kursen ska utveckla och fördjupa det vetenskapliga förhållningssätt som studenten tillägnat sig i sina tidigare studier och därmed anknyta till lärarutbildningen som helhet och förbereda för yrkesverksamheten. I kursen ingår även att kritiskt granska ett examensarbete samt föra ett vetenskapligt samtal om det egna examensarbetet.

Anmälan och behörighet

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

3 december 2021

Slutar

29 april 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Antal övriga träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är delvis nätbaserad. Fysisk närvaro i Umeå vid slutseminarium är obligatorisk. I kursen ingår ytterligare tre obligatoriska seminarier. Deltagande i dem kan ske via internet. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Behörighetskrav

Univ.: UK I, UK II, Att vara lärare (VFU I), Att undervisa (VFU II) samt
- för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet: minst 150 hp i de två undervisningsämnen som ska ingå i examen varav minst 75 hp i det ämne inom vilket examensarbetet skrivs
- för ämneslärare med inriktning mot åk 7-9: minst 120 hp i de tre undervisningsämnen som ska ingå i examen varav minst 60 hp i ingångsämnet eller motsvarande.

 

Urval

Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-61322

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)